Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Rehabilitering

Pasienter med betydelige postoperative utfall må ofte rehabiliteres som slagpasient. Ved hjernenerveutfall og der hjernenervene er anatomisk intakte, kan det ta opp mot 1 år før det tilkommer bedring.

Mange faktorer påvirker utfallet og restitusjon etter behandling for et meningeom, så som:

  • Nevrologiske skader fra selve svulsten, noe som er avhengig av den anatomiske plassering av svulsten og om den er lokalt invasiv.
  • Kirurgiske komplikasjoner (avsnitt Kirurgisk morbiditet og mortalitet).
  • Komplikasjoner til strålebehandling, for eksempel symptomer knyttet til reaktivt ødem i forbindelse med behandlingen og på lengre sikt risiko for blant annet stråleinduserte svulster, cerebrovaskulær påvirkning, hormonelle utfall og kognitiv svekkelse.
  • Bivirkninger av medisiner som brukes for å kontrollere symptomer, særlig antiepileptika og glukokortikoider.

Anbefalinger:

  • Kontroller har som mål å avdekke meningeomresidiv samt vekst av meningeom som ikke er behandlet, men også evaluere plager etter svulstsykdom og behandling for derigjennom å vurdere rehabiliteringsbehov
  • Kontroller er kun nødvendig såfremt utfallet av kontrollen vil ha en potensielt terapeutisk konsekvens

Siste faglige endring: 17. august 2023