Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva er nytt?

Oppdateringen av Handlingsprogrammet Maligne blodsykdommer desember 2023 har vesentlige nyheter om:

  • Kapittel 4 AML: Oppdatert med innføring av venetoklaks i kombinasjon med HMA etter vedtak i Nye metoder.
  • Kapittel 5 ALL: Innføring av Blinatumomab i konsolodering ved CD19 posiitiv B-ALL som er MRD positive dag 29. Informomasjon om registering i WebCRF
  • Kapittel 6 MPN: Innføring av Federatinib, oppdatering av prognosesystem og håndtering av splenomegali før transplantasjon.
  • Kapittel 7 KLL: Oppdatert med informasjon om å ikke innføre venetoklaks i kombinasjon med rituksimab etter vedtak i Nye metoder.
  • Kapittel 8 Myleomatose: Presisering om behandling med Belantamab og bispesifikke antisfoffer og CAR-T. Mindre oppdateringer om diagnostikk og prognostisering.
  • Kapittel 12 MDS og KMML: Beskrivelse av diagnostiske kriterier i ICC og WHO 2023, Innføring av IPSS-Mol prognosesystem. Pressiseringer i behandling med melfalan, lenalidmoid og allogen stamcelletransplantsjon. Nytt kapittel om KMML. Kort om Vexas.

Siste faglige endring: 21. desember 2023