Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Primærhelsetjenestens viktigste rolle for denne pasientgruppen

  • Henvise de rette pasientene til utredning ut fra anamnese, symptomer og funn. For akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og myelomatose er det innført pakkeforløp med definerte forløpstider som monitoreres. Se www.helsedirektoratet.no
  • Støttesamtaler underveis i behandlingen (mange unge pasienter og unge familier).
  • Primærlegens kunnskap om geografi, familierelasjoner, arbeidsmuligheter, organisering av hjemmetjenesten etc. er viktig med tanke på lokalt hjelpebehov og tilbud.
  • Veiledning i sosiale og trygdemedisinske rettigheter ikke bare under aktiv sykdom, men også i rekonvalesensfasen. (se kapittel 14 Psykososiale forhold, hjelpetiltak og fysioterapi).
  • Delta i overvåkning av hematologiske parametere under cytostatikabehandling.
  • Oppfange og behandle bivirkninger under cellegift- og strålebehandling i aktiv behandlings­fase, særlig infeksjoner.
  • Samarbeide med sykehus om kontrollene ved langvarig sykdom.
  • Overta kontrollene etter at kontrollene ved sykehus er avsluttet. Ved slik etterkontroll er overvåking av symptomer med tanke på residiv sentralt.
  • Diagnose og behandling av senskader (stråleskader, stoffskifte, parestesier, fatigue).

I tillegg må primærhelsetjenesten bistå med revaksinering der dette er anbefalt.

Siste faglige endring: 23. desember 2021