Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.6. Nyttige adresser / referanser for allmennpraktikere

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Nasjonalt handlingsprogram for diagnostisering, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

www.kreftforeningen.no
Her ligger mye pasientrettet informasjon. Kreftforeningen har også mange gode brosjyrer for ulike kreftformer som kan bestilles. Dette gjelder også hefter om trygderettigheter, «Håndbok for foreldre med kreftsyke barn», «Når foreldre dør», «Mor eller far har kreft» osv.

www.legemiddelhandboka.no
I kapitlet om kreftsykdommer finnes kortfattede beskrivelser av legemiddelbehandling av blodkreftsykdommer.

Siste faglige endring: 23. desember 2021