Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Vurdering av respons basert på PET-CT (Cheson et al., 2014)

Kriteriene for behandlingsrespons fra 2007 er utviklet for bruk av PET-CT etter avsluttet behandling. Definisjon av PET negativ sykdom er der i det store og hele opptak av FDG under eller lik bakgrunnen i mediastinale blodkar.

PET-CT brukes i stor grad også til utredning før behandling, evaluering av respons underveis i behandling og til justering av behandlingsintensitet. Kriteriene publisert i 2014 (Cheson et al., 2014) oppsummerer dette feltet.

Lugano kriterier supplerer og uttdyper evaluering av respons under og etter behandling basert på liknende prinsipper som kriteriene fra 2007. For lymfomer med kjent FDG opptak før behandling (fordi en scan er gjort) og de med høy sannsynlighet for preterapeutisk opptak av FDG (klassisk HL og aggressive NHL) kan behandlingsrespons underveis og etter behandling graderes etter en 5 punkts scala (Barrington et al., 2014). Grad 1 er intet målbart opptak, grad 2 opptak under eller lik blodkar i mediastinum, grad 3 er opptak over blodkar i mediastinum men under eller lik opptak i lever, grad 4 er moderat over bakgrunnsopptak i lever og grad 5 er opptak betydelig over leverbakgrunn eller nye lesjoner som representerer lymfom. Nye lesjoner med FDG opptak som neppe representerer lymfom, klassifiseres som X.

Bruk av 5 punkts skalaen for justering av behandling (intensiviering eller deeskalering) og avgjøresler etter behandling (indikasjon for ny biopsi, strålebehandling, videre annen systembehandling) er avhengig av blant annet histologi og behandlingsregime. Score 1 og 2 anses som KR i alle tilfeller, mens vurderingen av score 3–5 er mer individuell etter kontekst for PET-CT. I nyere tid har en forsøkt å harmomisere responskriteriene slik at score 1-3 oppfattes som negativt i de fleste tilfeller.

Siste faglige endring: 10. desember 2021