Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Stadieinndeling

Rye-klassifikasjonen for maligne lymfomer fra 1966 ble modifisert i Ann Arbor i 1971, i Cots­wold i 1989 (Lister et al., 1989) og på nordisk lymfommøte i Åre i 1997. Den nordiske modifikasjonen er innført ved alle avdelinger i Norden. Ann Arbor klassifikasjonen beholdes her i modifisert form for både Hodgkin lymfom (HL) og non-Hodgkin lymfom (NHL). Primært ekstranodalt lymfom skilles ut som egen gruppe, betegnes med Pe og stadieinndeles i henhold til Musshoffs forslag fra 1975.

Nodale lymfomer

Stadium I

Sykdom i en lymfeknuteregion (milt, thymus og Waldeyers ring regnes som nodal affeksjon).

Stadium II

Sykdom i to eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma eller en eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma med innvekst i ekstralymfatisk organ/vev (IIE).

Stadium II1

Affeksjon av to naboregioner som naturlig inngår i ett strålefelt.

Stadium II2

Affeksjon av  flere regioner som ikke naturlig inngår i ett strålefelt

Stadium III

Sykdom i lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma eller en eller flere lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma med innvekst i ekstralymfatisk organ/vev (IIIE).

Stadium IV

Diffus eller disseminert sykdom i et eller flere ekstralymfatiske organ/vev med eller uten affeksjon av lymfeknuter.

Tilleggsopplysninger til Ann Arbor

Ekstranodal vekst

Markeres med suffikset E. Lokalisert affeksjon av vev/organ i nær tilslutning til affiserte lymfeknuter slik at direkte vekst – per continuitatem kan antas.

Bulky sykdom

Markeres med suffikset X (diameter ≥ 7* cm).

Ingen/med allmenn symptomer

Markeres med suffikset A/B.

Spredningsorgan (st IV)

Markeres med første bokstav i organet, f.eks.: stadium IV L/H der L står for lunge og H står for hepar.

Lymfeknute størrelsen

Lymfeknuter i thorax/abdomen/bekken med minste tverrdiameter > 1,0 cm anses som patologisk forstørrede.

 

*                Kan variere mellom diagnosegrupper

Primært ekstranodalt lymfom

Pe I

Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev.

Pe IIE

Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev med overvekst på annet organ/vev.

Pe II1

Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter.

Pe II 1E

Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter og med overvekst på annet organ/vev.

Pe II2

Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma.

Pe II2E

Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma samt overvekst på annet ekstranodalt organ/vev.

Primært ekstranodale lesjoner eller lymfom-ekstensjon til ekstranodale lesjoner ses hyppigere ved aggressive lymfomer (ca. 40 %) enn ved indolente lymfomer (ca. 25 %). Primært ekstranodal sykdom er svært sjelden ved HL.

HL og NHL fordeler seg på de ulike stadier som vist i tabell 1:

Tabell 1: Fordeling av maligne lymfomer (%) på ulike stadier (fra Det norske radiumhospital)

Stadium

Hodgkin

Non-Hodgkin

   

Indolente

Aggressive

Alle

I

21

18

18

19

II

33

9

19

14

III

23

11

10

10

IV

23

61

53

57

B-symptomer

Pasientene klassifiseres i undergruppene A eller B avhengig av om de ikke har eller har ett eller flere av følgende allmennsymptomer:

  1. Uforklarlig vekttap på mer enn 10 % siste 6 måneder eller
  2. Uforklarlig persisterende eller residiverende feber med temperatur over 38° C siste måned eller
  3. Gjentatt kraftig nattesvette siste måned.

Allmenntilstand

Vi benytter «WHO performance status», som har følgende inndeling:

Grad

Forklaring

0

I stand til å utføre alle normale aktiviteter uten restriksjoner.

1

Innskrenking i belastende aktiviteter, men oppegående og i stand til å utføre lettere arbeid.

2

Mobil og selvhjulpen, men ikke i stand til å utføre noe arbeid. Oppegående mer enn 50 % om dagen.

3

Selvhjulpen i begrenset grad. Bundet til seng eller stol mer enn 50 % av dagtid.

4

Helt ute av stand til å stelle seg selv. Fullstendig bundet til seng eller stol.

Siste faglige endring: 10. desember 2021