Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.3. Reviderte kriterier for behandlingsrespons (Cheson et al., 2007)

I den grad PET/CT er tilgjengelig, bør man vurdere å anvende de reviderte responskriteriene (Cheson et al., 2007). Dette er spesielt aktuelt der man har kurativt siktemål og der svaret vil ha terapeutisk konsekvens, for eksempel ved en liten resttumor etter avsluttet kjemoterapi for Hodgkins lymfom.

Komplett remisjon (KR)

 1. Fullstendig tilbakegang av alle kliniske tegn til sykdom og tilbakegang av alle symptomer på sykdom hvis til stede før behandling.
 2. a. Typisk FDG-avide lymfomer hos pasienter uten PET eller med positiv PET før behandling, aksepteres som KR uansett resttumors størrelse, så lenge den er PET negativ.
  b. Variabel eller ukjent FDG-aviditet: Alle lymfeknuter er normalisert i størrelse (≤ 1.5 cm i deres største transversale diameter for knuter > 1.5 cm ved behandlingsstart). Affiserte knuter med største diameter 1.1–1.5 cm før behandling må ha avtatt til < 1 cm.
 3. Milten, hvis affisert før behandling, må ha avtatt i størrelse og skal ikke være palpabel. Hva som er normal miltstørrelse er ikke definert.
 4. Benmargen, hvis affisert før behandling skal være normal ved mikroskopisk undersøkelse

Komplett remisjon, ubekreftet (KRu)

Denne faller bort ved bruk av ovenstående definisjon av KR.

Partiell remisjon (PR)

 1. ≥ 50 % tilbakegang i sum av SPD i opp til seks av de største lymfeknuter eller tumormasser, valgt fra ulike regioner der disse var affisert før behandling.
 2. Ingen størrelsesøking av andre knuter, lever eller milt.
 3. Knuter i lever og milt må ha avtatt med minst 50 % i SPD.
 4. Benmargsaffeksjon ansees irrelevant da affeksjon ikke ansees som målbar.
 5. Ingen nye lesjoner skal være tilkommet.
 6. Typisk PET-avide eller der man har positiv PET før behandlingsstart må være PET positive i minst en lokalisasjon.
 7. Ukjent PET-aviditet eller PET-negativ før behandling: Bruk vanlige CT-kriterier

Progressiv sykdom (PD)

 1. ≥25 % øking i SPD av hvilken som helst lesjon som tidligere er identifisert, sammenliknet med før behandling.
 2. Tilsynekomst av nye lesjoner under eller ved avslutning av behandling.

Stabil sykdom (SD)

Defineres som dårligere respons enn PR, men uten å være PD.

Siste faglige endring: 10. desember 2021