Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.5. Endepunkter for kliniske studier

De viktigste endepunkter som bør være med i kliniske studier er hendelsesfri overlevelse (event-free survival eller time to treatment failure), progresjonsfri overlevelse (progression free survival) og totaloverlevelse (overall survival). Progresjonsfri overlevelse er et bedre endepunkt for aggressive enn for indolente lymfomer. For indolente lymfomer kan «Tid til neste behandling» (time to new treatment) kan være et mer relevant endepunkt.

Ulike studier bruker ulike endepunkter for varighet av remisjon og overlevelse.

Tabell 2: Definisjoner av endepunkter for kliniske studier

Endepunkt

Responskategori

Definisjon

Starttidspunkt

Totaloverlevelse

Alle pasienter

Død uavhengig av årsak

Inklusjon i studie

Hendelsesfri overlevelse

Alle pasienter

Behandlingssvikt eller død uavhengig av årsak

Inklusjon i studie

Progresjonsfri overlevelse

Alle pasienter

Sykdomsprogresjon eller død uansett årsak

Inklusjon i studie

Sykdomsfri overlevelse

I KR

Tid til tilbakefall eller død av lymfom eller toksisitet

Første dokumentasjon av respons

Responsvarighet

I KR, PR

Tid til tilbakefall eller progresjon

Første dokumentasjon av respons

Tid til neste behandling

Alle pasienter

Tid til neste behandling

Inklusjon i studie

Sykdomsspesifikk overlevelse

Alle pasienter

Død relatert til lymfom

Inklusjon i studie

Siste faglige endring: 10. desember 2021