Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.6. Oppdatering av retningslinjene

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet går raskt. Helsedirektoratet tilstreber å foreta årlige vurderinger av behov for oppdatering.

Oppdateringen utføres av en arbeidsgruppe som består av fagpersoner oppnevnt av RHF-ene og Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet skal også bidra i arbeid med oppdatering av handlingsprogrammet.

De oppdaterte retningslinjene vil publiseres på helsedirektoratet.no og helsebiblioteket.no (web-versjon).

Aktuelle nettadresser

http://www.kreftforeningen.no 
http://www.kreftregisteret.no/ 
http://www.legeforeningen.no 
http://www.nordic-lymphoma.org 
Cytostatikakurer: https://kreftlex.no/ 

Siste faglige endring: 10. desember 2021