Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Patogenese og etiologi ved Hodgkin lymfom

Hodgkin lymfom (HL) karakteriseres histologisk av et relativt lite antall tumorceller (Hodgkin og Reed-Sternberg celler – HRS) i et vev som domineres av ikke-neoplastiske celler. HL består av to entiteter; klassisk HL og nodulært lymfocyttrikt HL (tidligere paragranulom). Nyere biolo­giske studier har vist at HRS-celler stammer fra kimsenter B-celler, siden det kan påvises mono­klonal immunglobulin-rearrangering med somatiske mutasjoner i tumorcellene i de aller fleste tilfeller. Klassisk HL HRS-celler er positive for CD30 og ofte også for CD15. De er vanligvis nega­tive for CD45, men i ca. 20 % av tilfellene positive for CD20. Det er holdepunkter for at det fore­lig­ger en hemming av apoptose og at aktivering av den nukleære transkripsjonsfaktoren NFkB kan være viktig. HRS-celler i klassisk HL uttrykker ikke enkelte av de transkripsjons­fak­torer som er avgjørende for normal B-celle utvikling så som PU.1 og Oct-2. Amplifikasjon av kromosom 9 med PD-1L og PD-2L gir mulighet for vellykket behandling med anti PD-1 antistoffer.

Epstein-Barr virus har vært påvist i HRS-celler hos en høy andel av pasientene og kan være et etiologisk agens av betydning. Immunsuppresjon som ved HIV-infeksjon kan ha patogenetisk betydning.

Søsken av pasienter med Hodgkin lymfom har en tredoblet risiko for selv å utvikle Hodgkin lymfom mens risikoen for å utvikle andre lymfoproliferative sykdommer ikke er statistisk signifikant forskjellig for risikoen i normalbefolkningen (Kristinsson et al., 2009).

Siste faglige endring: 10. desember 2021