Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Utredning i allmennpraksis

Indolente (tidligere lavgradige) maligne non-Hodgkin lymfomer er ofte utbredt til mange lymfeknutestasjoner og/eller benmarg og vokser gjerne langsomt. Aggressive (tidligere høygradige) non-Hodgkin lymfomer utvikler seg ofte raskt. Hodgkin lymfom kan variere både i utbredelse og aggressivitet.

B-symptomer

 • Nattesvette: gjentatt kraftig nattesvette siste måned.
 • Feber: persisterende eller residiverende feber >38 siste måned uten kjent annen årsak.
 • Vekttap: mer enn 10 % siste 6 måneder.

Andre symptom/funn

 • Slapphet med eller uten samtid anemiInfeksjonstendens med eller uten samtidig leukopeni. Ikke sjelden residiverende infeksjoner uten bedring.
 • Forstørrede lymfeknuter, ofte på hals, i axiller og lyske. (De maligne er ofte fastere og uømme i forhold til de reaktive.)
 • Forstørret milt og eller lever forekommer, men er sjelden.
 • Ved tumor i andre organer enn lymfeknute (ekstranodal organaffeksjon), vil lokalsymptom derfra dominere. Vanligst er GI traktus og ØNH. Testis, CNS og skjelett er andre mulige lokalisasjoner.
 • Krafttap eller nevrogene utfall kan indikere medullaaffeksjon.
 • Dyspnoe forekommer.
 • Hudkløe forekommer.

Laboratoriefunn

 • Infeksjonsparametre som SR og CRP er ofte forhøyet
 • LDH ofte forhøyet (spesielt aggressive non-Hodgkin Lymfom)
 • Anemi, leukopeni / lymfocytose, trombocytopeni
 • Organspesifikke funn som høy kreatinin og bilirubin

NB. Pasienter med lymfom går ofte lenge med mistanke om residiverende infeksjoner og får ulike antibiotikakurer uten forventet bedring. Da bør lymfommistanken skjerpes og vi må være liberale med henvisning til lymfeknutebiopsi eller cytologi der det er mulig. Alternativer er utredning ved ØNH avd, indremedisinsk avd. eller barneavdeling avhengig av problematikk.

Radiologiske undersøkelser kommer i 2. rekke for å unngå tidsspill av lymfom-diagnose med mulig kurasjon.

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2021