Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Primærhelsetjenestens viktigste rolle for denne pasientgruppen

  • Henvise de rette pasientene til utredning ut fra anamnese, symptomer og funn. Ved begrunnet mistanke om lymfom som definert under kapittel Forløpstider ved lymfom skal pasientene henvises til utredning i pakkeforløp i regi av onkolog/hematolog og koordinert av forløpskoordinator.
  • Støttesamtaler underveis i behandlingen (mange unge pasienter og unge familier). Primærlegens kunnskap om geografi, familierelasjoner, arbeidsmuligheter, organisering av hjemmetjenesten etc. er viktig med tanke på lokalt hjelpebehov og tilbud. Veiledning i sosiale og trygdemedisinske rettigheter ikke bare under aktiv sykdom, men også i rekonvalesensfasen.
  • Delta sammen med 2. linjetjenesten i overvåkning av hematologiske parametere under cytostatikabehandling.
  • Fange opp bivirkninger under cellegift og strålebehandling både i aktiv behandlingsfase og senskader. Stråleskader, stoffskifte, parestesier, kronisk fatigue, plager fra muskel og skjelett osv omtales i kapittel Kontroll, oppfølging og rehabilitering.
  • Overta oppføling i henhold til fastlagt skjema etter at kontrollene ved sykehus er avsluttet. Ved disse kontrollene er overvåking med tanke på utvikling av senskader og andre følger av sykdommen eller behandlingen sentrale, samt overvåking av residiv. I tillegg må primærhelsetjenesten bistå med revaksinering der dette er anbefalt.

Siste faglige endring: 06. mars 2023