Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.7. Nyttige adresser/referanser for allmennpraktikere

 

https://unn.no/fag-og-forskning/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-lindring-i-nord/handbok-i-lindrende-behandling

Her ligger «Lindring i Nord» som er en meget nyttig håndbok i Lindrende behandling utgitt ved onkologisk avdeling UNN med overlege Tone Nordøy.

«Kreft i allmennpraksis» er utgitt av praksiskonsulentordningen ved UNN, kreftavdelingen ved Eldrid Liljedal. Den omhandler generelle nyttige tips innenfor kreftomsorgen i allmennpraksis alt fra trygderettigheter, informasjonskilder, stråleskader, hudpleie av hud i strålefelt, akutte onkologiske tilstander (for eksempel: tverrsnittlesjoner, hyperkalsemi osv) samt prosedyrer ved gjennomføring av cytostatikabehandling i allmennpraksis (revidert 2016).

På kreftforeningens nettsider ligger mye pasientrettet informasjon https://kreftforeningen.no. Kreftforeningen har også mange gode brosjyrer for ulike kreftformer som kan bestilles. Dette gjelder også hefte om trygdemedisin, «håndbok for foreldre med kreftsyke barn», «når foreldre dør», «mor eller far har kreft» osv.

Lærebøker

Kaasa, S., & Loge, J. H. (red.). (2016). Palliasjon: nordisk lærebok (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.Schlichting, E., & Wist, E. (red.). (2018). Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell (5. utg.). Oslo: Gyldendal.

Wisløff, F., Gedde-Dahl, T., Tjønnfjord, G. E., & Holte, H. (red.). (2014). Blodsykdommer (7. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Siste faglige endring: 06. mars 2023