Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.7. Nyttige adresser/referanser for allmennpraktikere

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/anestesiologi/handbok-i-lindrende-behandling

Her ligger «Lindring i Nord» som er en meget nyttig håndbok i Lindrende behandling utgitt ved onkologisk avdeling UNN med overlege Tone Nordøy.

«Kreft i allmennpraksis» er utgitt av praksiskonsulentordningen ved UNN, kreftavdelingen ved Eldrid Liljedal. Den omhandler generelle nyttige tips innenfor kreftomsorgen i allmennpraksis alt fra trygderettigheter, informasjonskilder, stråleskader, hudpleie av hud i strålefelt, akutte onkologiske tilstander (for eksempel: tverrsnittlesjoner, hyperkalsemi osv) samt prosedyrer ved gjennomføring av cytostatikabehandling i allmennpraksis (revidert 2016).

http://www.kreftforeningen.no

Her ligger mye pasientrettet informasjon. Kreftforeningen har også mange gode brosjyrer for ulike kreftformer som kan bestilles Dette gjelder også hefte om trygdemedisin, «håndbok for foreldre med kreftsyke barn», «når foreldre dør», «mor eller far har kreft» osv.

Lærebøker

Schlichting E, Wist E, red. Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell. 5. utg. Oslo: Gyldendal; 2018.

Kaasa S, Loge JH, red. Palliasjon: nordisk lærebok. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016.

Wisløff F, Gedde-Dahl T, Tjønnfjord GE, Holte H, red. Blodsykdommer. 7. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014.

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2021