Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Henvisningsrutiner til sykehus

Pasienter som har forstørrede lymfeknuter (> 2 cm) uten annen forklaring med eller uten allmenn-symptomer eller der radiologiske undersøkelser eller histologisk undersøkelser gir sterk mistanke om lymfom, skal henvises til sykehus med kompetent hematolog eller onkolog for inklusjon i pakkeforløp. En koordinert utredning med biopsi, radiologiske undersøkelser og benmargsundersøkelse med mer vil bli gjennomført.

Henvising til punksjoncytologi av forstørret lymfeknute alene vil ofte forsinke diagnostiseringen av maglinge lymfomer, da prøvene kan være falsk negative (ved Hodgkin lymfom og ved lavgradige lymfomer). Man bør da henvise direkte til biopsi.

Alle med forstørrede lymfeknuter i allmennpraksis kan ikke henvises. Ømme, lett forstørrede lymfeknuter submandibulært forbundet med tonsilitt eller tilsvarende i aksillen ved follikulitt, kan være normale funn. Er de store (over 1,5 cm), må de kontrolleres etter ca 2 uker. Supraclavikulær lokalisasjon av lymfeknuten øker sjansen for malignitet i forhold til tilsvarende forstørrede knuter som sitter høyere på halsen.

Hvis allmennsymptomene dominerer det kliniske bildet, er det naturlig å henvise til indremedisinsk poliklinikk. Barn henvises barneavdeling. Her må en bruke skjønn og tilpasse lokal praksis.

Siste faglige endring: 06. mars 2023