Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Henvisningsrutiner til sykehus

Pasienter som har forstørrede lymfeknuter (> 2 cm) uten annen forklaring med eller uten allmenn-symptomer eller der radiologiske undersøkelser eller histologisk undersøkelser gir sterk mistanke om lymfom, skal henvises til sykehus med kompetent hematolog eller onkolog for inklusjon i pakkeforløp. En koordinert utredning med biopsi, radiologiske undersøkelser og benmargsundersøkelse med mer vil bli gjennomført.

Alle med forstørrede lymfeknuter i allmennpraksis kan ikke henvises. Ømme, lett forstørrede lymfeknuter submandibulært forbundet med tonsilitt eller tilsvarende i aksillen ved follikulitt, kan være normale funn. Er de store (over 1,5 cm), må de kontrolleres etter ca 2 uker. Supraclaviculær lokalisasjon av lymfeknuten øker sjansen for malignitet i forhold til om de sitter høyere på halsen.

Hvis allmennsymptomene dominerer det kliniske bildet, er det naturlig å henvise til indremedisinsk poliklinikk. Barn henvises barneavdeling. Her må en bruke skjønn og tilpasse lokal praksis.

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2021