Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.6. Årlige kontroller i allmennpraksis

Lymfompasientene kontrolleres årlig i allmennpraksis. Indolent non-Hodgkin lymfom kan gi seine residiv mens Hodgkin lymfom og aggressivt non-Hodgkin lymfom sjelden residivierer etter 5 år. Senskader som hypotyreose, sekundær cancer, fibroseskader i muskulatur, hjerte og lunge er viktige. Se kapittel Kontroll, oppfølging og rehabilitering for oppfølging av pasienter som har fått stråleterapi mot hals og/eller mediastinum.

Klinisk undersøkelse: Bør omfatte blodtrykksmåling, palpasjon av lymfeknutestasjoner, palpere lever og milt samt lytte på hjerte og lunge. Halskar bør auskulteres dersom disse var med i strålefelt. Strålefelt inspiseres, og tegn til lokale residiv vurderes.

Blodprøvetakning: Hb, Leuk med diff, Trc, SR, LDH, kolesterol, TSH og FT4 inngår som standard (bilirubin, kreatinin, urin stiks, ALAT, ALP, ASAT vurderes på indikasjon).

Siste faglige endring: 06. mars 2023