Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.2. Pneumocystis jirovecii

Langvarig steroidmedikasjon og doseintensivert kjemoterapi med forkortet doseintervall (eksempel CHO(E)P14) gir økt risiko for pneumocystis jirovecii pneumoni (PJP) (Kolstad, Holte, et al., 2007). Bruk av rituximab og alemtuzumab synes å øke denne risikoen. Ved følgende kurer anbefales derfor PJP profylakse: CHOP eller CHOEP gitt med 14 dagers intervall med eller uten rituximab, EPOCH med eller uten rituximab, BEACOPP, Hammersmith- og liknende ALL regimer, purinanaloger i kombinasjon med stereoider og/eller rituximab, Bendamustin, ved bruk av alemtuzumab samt i forbindelse med høydose kjemoterapi med autolog eller allogen stamcellestøtte. Profylakse gis med trimetoprim – sulfa 1 tbl daglig. Ved allergi eller annen intoleranse er dapson eller pentamidininhalasjon alternative regimer.

Anbefaling:
Pasienter som får langvarig steroidmedikasjon og doseintensivert kjemoterapi har økt risiko for pneumocystis jerovecii-pneumoni og bør ha PJP profylakse med trimetoprim-sulfa.
Evidensgrad: B

Siste faglige endring: 10. desember 2021