Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.4. CMV reaktivering og infeksjon

CMV reaktivering overvåkes ved å måle virusmengden regelmessig før og under behandling med alemtuzumab og i forbindelse med allogen stamcelletransplantasjon (Boeckh & Ljungman, 2009). Det samme må vurderes for pasienter med lymfomer etter transplantasjon med solide organer som får kjemoterapi sammen med immunsuprresiv behandling. Ved økt virusmengde startes såkalt preemptiv behandling med ganciclovir, valganciclovir eller foscarnet. Behandlingen bør gis i samråd med infeksjonsmedisiner eller etter institusjonens retningslinjer.

Anbefaling:
CMV overvåking og preemptiv behandling med ganciclovir, valganciclovir eller foscarnet anbefales før og under behandling med alemtuzumab og i forbindelse med allogen stamcelletransplantasjon.
Evidensgrad: B

Siste faglige endring: 10. desember 2021