Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Endringer i den sjette utgaven av handlingsprogrammet (2021)

Følgende vesentlige endringer er tatt inn i denne sjette utgaven av Handlingsprogrammet:

  1. Oppdatering om fertilitetsbevarende tiltak hos kvinner
  2. Oppdateringer i kapitlet om behandling av HL: utdyping om PET responsadapert behandling ved tidlige og avanserte stedier, spesielt HD-17 studien ved tidlig sykdom.
  3. Oppdatering i kapitlet om behandling av DLBCL: CNS profylakse ved primære testislymfomer stadium PeI, hensyntaging til Flyer studien for behandling av pasienter med IPI O og eldre pasienter over 60 uten andre risikofaktorer uten strålebehandling, innføring av Polatuzumab for senere linjer av behandling
  4. Justeringering av kontrollopplegg for både HL og NHL
  5. Oppdatering om oppfølging av yngre kvinner etter strålebehandling av thorax, samordnet med Handlingsprogram for brystkreft
  6. Tatt ut behandling med antibiotika for Marginalsonelymfom i orbita.
  7. Mindre endringer av flere kapitler, spesielt der studier er avsluttet eller nye studier startet.

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2021