Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i den syvende utgaven av handlingsprogrammet (2023)

Følgende vesentlige endringer er tatt inn i denne sjuende utgaven av Handlingsprogrammet:

  1. Oppdateringer om behandling med kimær antigen reseptor (CAR) T-celler ved diffust storcellet B-celle lymfom
  2. Oppdateringer i kapitlet om behandling av follikulære lymfomer: Beskrivelse av behandling med lenalidomid i kombinasjon med rituximab både ved førstegangs sykdom og ved residiv, utdypning av behandling ved transformasjon.
  3. Oppdatering i kapitlet om behandling av DLBCL: Ved siden av innføringen av CAR-T også endret kapittel om CNS profylakse
  4. Justeringering av kontrollopplegg for både HL og NHL
  5. Mindre endringer av flere kapitlersom for eksempel epidemilogi og der studier er avsluttet eller nye studier startet.

Siste faglige endring: 06. mars 2023