Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18. Vedlegg

 

Vurdering av pasient

Formler for beregning av postoperativ FEV1, DLCO og VO2Max

Lobektomi

pre FEV1 = % av predikert verdi av FEV1 (post-bronkodilatator)

Antall segmenter tiltenkt fjernet kirurgisk (totalt 19: høyre overlapp - 3, midtlapp - 2, høyre underlapp - 5, venstre overlapp - 3, lingula - 2, venstre underlapp - 4)

a = antall obstruerte segment som er tiltenkt fjernet

b = antall ikke-obstruerte segment som er tiltenkt fjernet

predikert postoperativ (ppo) FEV1 = pre FEV1 x ((19 - a) – b) / 19 - a

Pneumektomi

pre FEV1 = % av predikert verdi av FEV1 (post bronkodilatator)

Kvantitativ lunge-perfusjonsscintigrafi:

predikert postoperativ (ppo) FEV1 = pre FEV1 x (1 – andel perfusjon i den del av lunge som skal fjernes)

ppo for DLCO og VO2 max regnes ut på samme måte

Figur 24 Eksempel på estimering av post-operativ lungefunksjon
Figur 24 Eksempel på estimering av post-operativ lungefunksjon

Kardial funksjon og vurdering av operabilitet

  1. Avstå midlertidig fra operasjon: dersom ustabil iskemisk hjertesykdom, aktuell alvorlig rytmeforstyrrelse eller alvorlig klaffesykdom.
  2. Revidert Cardiac Risk Index (RCRI) – kardial risikovurdering –(Lee et al., 1999)
Tabell 31 Prediktorer for kirurgikomplikasjoner
Seks uavhengige prediktorer for betydelige komplikasjoner

1. Høy-risk kirurgi (vaskulær kirurgi, åpen intraperitoneal eller intratorakal kirurgi)

2. Anamnese på iskemisk hjertesykdom (tidligere myokardinfarkt eller positiv CPET, aktuell brystsmerte forårsaket av myokard-iskemi, nitrat-behandling, eller patologiske Q-bølger i EKG, tidligere koronar revaskulering teller ikke alene)

3. Anamnese på hjertesvikt (kompensert eller tidligere)

4. Diabetes mellitus, IDDM (insulin-trengende)

5. Tidligere hjerneslag

6. Preoperativ serum-kreatinin >2.0 mg/dL (177 µmol/L)

Tabell 32 Sannsynlighet for postoperativ mortalitet
Sannsynlighet for kardial død, non-fatalt myokardinfarkt, og non-fatal hjertestans, avhengig av antall prediktorer

0 risiko-faktor - 0,4 % (95 % CI: 0,1-0,8)

1 risiko-faktor - 1,0 % (95 % CI: 0,5-1,4)

2 risiko-faktorer - 2,4 % (95 % CI: 1,3-3,5)

³3 risiko-faktorer - 5,4 % (95 % CI: 2,8-7,9)

Tabell 33 Sannsynlighet for postoperativ mortalitet med betablokker

Sannsynlighet for kardial død og non-fatalt myokardinfarkt, hjertestans eller ventrikkelflimmer, lungeødem, og komplett ledningsblokk, avhengig av antall prediktorer og bruk av betablokker

0 risiko-faktor - 0,4 - 1,0 % versus <1 % med betablokker

1 – 2 risiko-faktorer - 2,2 - 6,6 % versus 0,8 - 1,6 % med betablokker

³3 risiko-faktorer - >9 % versus >3 % med betablokker

Modell for utregning av sannsynlighet for malignitet

Modellen som beregner risikoen for malignitet beskrives ved følgende ligning (Herder et al., 2005):

Sannsynlighet for malignitet = eª/(1 + eª)

a = -6,8272 + (0,0391 x alder) + (0,7917 x tobakksrøyking) +(1,3388 x kreft) + (0,1274 x diameter) + (1,0407 x spikulering) + (0,7838 x lokalisasjon)

der e (2,7182) er grunntallet i den naturlige logaritme, alder er pasientens alder i år, tobakksrøyking = 1 hvis pasienten er nåværende eller tidligere røyker (ellers 0), kreft=1 hvis pasienten har en sykehistorie med tidligere ekstratorakal kreft som var diagnostisert for >5 år siden (ellers 0), diameter er diameter av nodulus i mm, spikulering = 1 hvis nodulus har spikulert avgrensning (ellers 0), og lokalisasjon = 1 hvis nodulus er lokalisert i en overlapp (ellers 0). Denne kalkulatoren er tilgjengelig på internett (http://www.nucmed.com/nucmed/SPN_Risk_Calculator.aspx). 

Siste faglige endring: 09. april 2024