Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.4. Diagnostikk

Det er viktig å kombinere sykehistorie, yrkeseksposisjon, klinisk undersøkelse, radiologi og patologi i diagnostikken av malignt mesoteliom. Ordinær røntgen toraks kan gi mistanke om mesoteliom.

Anbefalt utredning av mesoteliom for diagnostikk og stadium er (Kao et al., 2011; Ray & Kindler, 2009; Scherpereel et al., 2010; Truong, Viswanathan, Godoy, Carter, & Marom, 2013)

  1. CT toraks og abdomen med kontrast er basis for utredningen. Angir lokal utbredning av primærtumor, og evt tilstedeværelse av patologiske lymfeknuter og/eller fjernmetastaser
  2. Cytologi fra pleuraeffusjon. NB! Ofte negativ tross MPM-årsak. NB! Diagnosen kan ikke baseres på cytologi alene.
  3. Pleural biopsering. Anbefales torakoskopisk siden metoden tillater undersøkelse av pleura og tumorekstensjon med multiple dype og store biopsier. Gir best diagnostisk nøyaktighet.

Grundig initial stadieinndeling er essensiell for videre vurdering mht. både prognose og hensiktsmessig behandling. Det er vesentlig å subtype mesoteliom i epiteloid, bifasisk eller sarkomatoid type, siden dette har prognostisk betydning, og kan også ha betydning for behandlingsvalg (Brcic & Kern, 2020).

Løselig mesothelin-relatert peptid i serum (SMRP) kan ev. undersøkes; nivåene kan korrelere med sykdomsstatus (Hollevoet et al., 2012).

Det kan være vanskelig å skille MPM fra både benign pleural sykdom og annen malignitet som metastatisk adenokarsinom, sarkom eller andre metastaser til pleura (Chirieac et al., 2011; Husain et al., 2013). Cytologiske prøver fra pleuravæske kan ofte være falsk negative (Ray & Kindler, 2009).

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021