Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14. Komplikasjoner ved lungekreft og øyeblikkelig hjelp-situasjoner

Dette kapittel omtaler fire vanlige onkologiske hastesituasjoner som særlig rammer pasienter med lungekreft.

  • Kompresjon av vena cava superior (VCSS), Stokes krage
  • Kompresjon av sentrale luftveier
  • Malign medullakompresjon
  • Hyperkalsemi

Alle disse kliniske situasjoner krever rask medisinsk behandling, og det vil ikke alltid være mulig å stille en sikker diagnose før behandlingsstart (Walji, Chan, & Peake, 2008).

Intervensjoner i ulike øyeblikkelig hjelp situasjoner forutsetter følgende overveielser:

Ved kjent lungekreftdiagnose fra tidligere:
Dersom residiv/progresjon skjer mindre enn 2 år etter tidligere behandling av lungekreft, vil man kunne basere akuttbehandlingen på tidligere kjent histologi.

Ved ikke kjent lungekreftdiagnose:
Mistanken om underliggende lungekreft er større dersom pasienten har røykeanamnese og andre røykerelaterte sykdommer som KOLS og emfysem, samt høy alder.

Følgende karakteristika kan være veiledende i vurderingen av type lungekreft:

  • SCLC: Sentral tumor, betydelig N2/N3, høy NSE eller proGRP
  • ikke-småcellet lungekreft: Sentral eller perifer tumor, mindre grad av N2/N3, oftest normal NSE og proGRP

14.1. Vena cava superior syndrom (VCSS) - Stokes krage

14.2. Kompresjon og okklusjon av sentrale luftveier

14.3. Malign medullakompresjon

14.4. Hyperkalsemi

14.5. Tromboembolisk sykdom hos kreftpasienter

14.6. Infeksjonsbehandling og vaksinering

14.7. Ekstravasering av cellegift

Siste faglige endring: 09. april 2024