Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Stadiefordeling

Kreftregisterets tall på stadiefordeling på diagnosetidspunktet er beheftet med noe usikkerhet, og oppgis som «lokalisert», «regional» eller «metastatisk». Det har vært en viss nedgang i andelen med metastatisk sykdom, og det er relativt store forskjeller i stadiumfordelingen blant de ulike histologiske subtypene (Figur 4). Spesielt småcellet lungekreft oppdages sjelden i lokalisert situasjon og blir følgelig svært sjelden operert.

Lungekreft - Andelen lungekreftpasienter, metastaser .png
Figur 4: Andelen lungekreftpasienter som blir diagnostisert med metastaser synes å være lett nedadgående (Brustugun et al., 2018)

 

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021