Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.5. Overlevelse

For alle stadier under ett var 5-års relativ overlevelse 24,6 % for menn og 30,7 % for kvinner i 2020, hvilket var mer enn en fordobling sammenlignet med 15 år tidligere (Figur 8). Median overlevelse har økt fra 6,5 mndr i 2000 til 18, mndr i 2020 for kvinner8, mens tilsvarende tall for menn var 5,4 og 12,4 mndr.

Lungekreft - 1- og 5-års relativ overlevelse.png
Figur 8: 1- og 5-års relativ overlevelse, alle stadier samlet. Tall fra Kreftregisteret 2021.

De fleste langtidsoverlevende er operert, men pasienter som har fått stereotaktisk strålebehandling kan også forvente god overlevelse (Brustugun et al., 2018). I 2017 var 5-års relativ overlevelse for «lokalisert sykdom» 94,3 % for kvinner og 89,9 % for menn, mens tilsvarende tall for «regional sykdom» var 66,2 % for kvinner og 65,6 % for menn. For lungekreftopererte er risikoen større for å dø av lungekreft enn av andre årsaker selv mer enn 5 år etter operasjonen (Bugge et al., 2018).

Pasienter diagnostisert med metastatisk lungekreft har fortsatt en dyster prognose, men det har vært en ikke ubetydelig forbedring de siste år (Figur 9). Man kan håpe at denne positive utviklingen aksellererer nå med de mer effektive behandlingsmulighetene, spesielt for ikke-småcellet lungekreft.

Lungekreft - 1-års overlevelse.png
Figur 9: 1-års overlevelse for pasienter diagnostisert med metastatisk lungekreft (Kreftregisteret, 2019)

 

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021