Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Histologi

Tradisjonelt har lungekreft vært dominert av plateepitelkarsinom. De siste 20 årene har imidlertid andelen plateepitelkarsinom vært svakt synkende både i Norge og andre vestlige land, mens andelen adenokarsinomer har økt. Adenokarsinom utgjør nå ca 50 % av all lungekreft (Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft) og er nå den vanligste subtypen hos begge kjønn.

 

Siste faglige endring: 09. april 2024