Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Histologi

Tradisjonelt har lungekreft vært dominert av plateepitelkarsinom. I Norge som i andre vestlige land har andelen adenokarsinomer økt, og er nå den vanligste subtype hos begge kjønn, henholdsvis 52% av alle lungekrefttilfeller hos kvinner og 46% hos menn i 2016 (Brustugun et al., 2018) (Figur 5).

Lungekreft - Fordeling av histologityper over tid.png
Figur 5: Fordeling av histologityper over tid. Kvinner til venstre, menn til høyre (Brustugun et al., 2018).

 

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021