Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Histologi

Tradisjonelt har lungekreft vært dominert av plateepitelkarsinom. De siste 20 årene har imidlertid andelen plateepitelkarsinom vært svakt synkende både i Norge og andre vestlige land, mens andelen adenokarsinomer har økt. Adenokarsinom utgjør nå ca 50 % av all lungekreft (Kreftregisterets årsrapport) og er nå den vanligste subtypen hos begge kjønn.

 

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023