Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Forekomst og dødelighet

Lungekreft er den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner i Norge (https://kreftregisteret.no). På verdensbasis er lungekreft den vanligste kreftformen (Ferlay et al., 2021). Lungekreft utgjør ca 10 % av alle nye krefttilfeller i Norge. Insidensen stiger jevnt, mens prevalensen stiger bratt, og har blitt tredoblet siste 20 år (Figur 1). I 2020 ble det registrert 3331 nye tilfeller (https://sb.kreftregisteret.no/insidens/), og totalt 2168 døde av sykdommen dette året (en liten økning fra 2147 året før) (Dødsårsaksregisteret, (http://statistikkbank.fhi.no/dar/). Lungekreft er kreftformen som tar flest liv i Norge. I 2012 gikk nesten 33.000 leveår tapt pga lungekreft, omtrent like mange som av brystkreft, prostatakreft og tykktarmkreft sammenlagt (Brustugun, Møller, & Helland, 2014). På verdensbasis har en estimert at hele 1,8 millioner årlig dør av sykdommen (Ferlay et al., 2021).

Mesoteliom, thymom og kreft i trakea er alle langt sjeldnere. Mesoteliom diagnostiseres hos ca 10-15 kvinner og 60-70 menn per år, og dette har vært ganske stabilt de siste par tiår. Kreftregisteret har de siste 5 årene totalt registrert 8 menn og 11 kvinner med trakealkreft. Thymom er også en sjelden entitet.

Lungekreft - Prevalens og insidens.png
Figur 1: Prevalens og insidens i absolutte tall lungekreft i Norge (Kreftregisteret 2020)
Lungekreft - Lungekreftinsidens.png
Figur 1: Aldersjustert insidensrate lungekreft i Norge (Kreftregisteret 2020)

Kjønn

I 2019 ble lungekreft påvist hos 1627 kvinner og 1704 menn. De siste årene har det vært en viss nedgang i aldersjustert forekomst hos menn, og kanskje har man passert toppen også for kvinner (Figur 1). Mens fordelingen av lungekreft mellom menn og kvinner på 50-tallet var 4,3:1, var tilsvarende fordeling i 2000 1,7:1 og i 2020 1:1. I aldersgruppene under 70 år er forekomsten av lungekreft høyere hos kvinner enn hos menn.

I 2020 døde 1162 menn og 1006 kvinner av lungekreft. Hos menn har det vært en gradvis nedgang over de siste år, og kanskje ser vi nå en avflating også hos kvinner (Figur 2).

Lungekreft - Døde av lungekreft.png
Figur 2: Antal dødsfall forårsaket av lungekreft i Norge (Dødsårsaksregisteret, 2020)

Alder

Mens den gjennomsnittlige årlig insidensøkningen fra 1988 til 2007 var 1,4 % for menn, var den 4,4 % for aldersgruppen over 80 år (Sagerup, Smastuen, Johannesen, Helland, & Brustugun, 2012; Sagerup, Småstuen, Johannesen, Helland, & Brustugun, 2011). Aldersgruppen over 80 år sto for 11 % av tilfellene hos menn i 1988, men dette steg til 19 % i 2007. For kvinner var 14 % av alle nydiagnostiserte i 1988 over 80 år, og 18 % i 2007. Kvinner over 60 år hadde en årlig insidensøkning på 5,3 % i denne 20-årsperioden (Sagerup et al., 2012) (Figur 3).

Det har ikke vært noen økning i insidensen i de yngste aldersgruppene. I perioden 2006-2010 fikk gjennomsnittlig tre personer under 30 år og 15 personer i alderen 30-39 år, diagnosen lungekreft hvert år (Sagerup et al., 2012).

 

Lungekreft - Aldersfordeling for lungekreft, menn.png
Figur 3: Aldersfordeling for lungekreft, menn (Sagerup et al., 2012)
Lungekreft - Aldersfordeling for lungekreft, kvinner.png
Figur 3: Aldersfordeling for lungekreft, kvinner (Sagerup et al., 2012)

 

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021