Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.6. Stadieinndeling (TNM)

Alle pasienter skal som resultat av utredningen bli klassifisert i et stadium, fortrinnsvis med en detaljert TNM. I Norge brukes stadieinndelingen utarbeidet av IASLC og for tiden er det 8. versjon som gjelder (Lababede & Meziane, 2018). Stadieinndelingen er en av de sterkeste prognostiske parameterne ved lungekreft og ligger alltid i bunnen for alle avgjørelser om valg av behandling. TNM-versjon 9 er ventet innført i starten av 2025.

T, N, and M descriptors for the eighth edition of TNM classification for lung cancer

Lymfeknute-oversikt, UICC 8. utgave

Kart over lymfeknutestasjoner
Figur 11 Kart over lymfeknutestasjoner

Lymfeknutenivåer i toraks: Inndelingen i N1-N3 avhenger av om lymfeknutene sitter intrapulmonalt, i hilus eller i mediastinum og om de sitter på samme eller motsatt side av primærtumor. N1 er lymfeknuter i stasjonene 10-14 på samme side som primærtumor. N2-knuter sitter i stasjonene 2-9 på samme side som primærtumor. N3-knuter sitter i stasjon 1 (uavhengig av side) og stasjonene 2, 4, 5, 6 og 10-14 når de sitter på motsatt side av primærtumor.  Stasjonene 3, 7, 8 og 9 regnes alltid som N2 (Asamura et al., 2015).

Tabell 6 Lymfeknutenivå i toraks

N0

N1

N2

N3

Lymfeknute (N)

-

-

-

+

Supraklavikulær/skalenus

(ipsi- og/eller kontralateral)

-

-

-

+

Kontralateral

Mediastinal

-

-

+

-

Ipsilateral

-

-

+

-

Subkarinal

-

-

-

+

Kontralateral

Hilær

-

+

-

-

Ipsilateral

-

+

-

-

Peribronkial (ipsilateral)

Siste faglige endring: 09. april 2024