Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.11Screening for lungekreft

Det er ikke etablert noe screeningprogram for lungekreft i Norge. På bakgrunn av vitenskapelige studier, erfaringer fra den norske gjennomføringsstudien TIDL (I gang med lungekreftscreening av 1000 deltakere - Akershus universitetssykehus (ahus.no), innføring av tilbud i Storbritannia og revidert anbefaling fra EU ønsker mange i det norske fagmiljøet å etablere et screeningprogram for lungekreft i den offentlige helsetjenesten.

Forslag om nye screeningprogrammer saksbehandles i Helsedirektoratet, en eventuell innføring av nye screeningprogrammer er en politisk beslutning. Helsedirektoratet skal utrede en eventuell innføring av lungekreft-screening. I dette arbeidet vil ulike interessenter og fagmiljø bli involvert, og utkast til rapport vil bli sendt på åpen høring.

Tidlig diagnostikk og behandling av lungekreft bedrer prognosen. Lavdose CT har vist å være effektiv for å diagnostisere lungekreft i tidlig stadium (Spiro, 2012). Det er gjort flere store randomiserte studier med screening for lungekreft som har vist at screening reduserer dødeligheten av lungekreft (Aberle et al., 2011, De Konig et al., 2020).

EU kommisjonens anbefalinger om screening fra 2022 sier at det er preliminær evidens for screening for lungekreft, og at land bør utforske mulighet for og effekt av lavdose CT screening som et tilbud i helsetjenesten. Det anbefales videre å integrere tilbud om røykeavvenning og å begynne med personer med høy risiko (Council Recommendation on strengthening prevention through early detection (europa.eu, pdf))

Storbritannia innfører nå et nasjonalt målrettet screeningprogram for lungekreft (New lung cancer screening roll out to detect cancer sooner - GOV.UK (gov.uk)) Dette er basert på erfaringer fra prosjektet "Targeted Lung Health Check Programme" og anbefaling fra den nasjonale screening komiteen (gov.uk).

Store studier har vist effekt på sykdomsspesifikk dødelighet med 20-24 % (Aberle et al., 2011, De Konig et al., 2020). Imidlertid er det en rekke utfordringer ved å screene for lungekreft, blant annet er utvalgskriterier og kapasitet i utredning sentrale spørsmål. For en grundig drøfting av dette, vises til et publisert nordisk protokoll-forslag (Pedersen et al., 2017).

Sist faglig oppdatert: 30. august 2023