Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Multidisiplinært team (MDT) - møte

Når utredningen er fullført bør pasienten fortrinnsvis diskuteres i et multidisiplinært møte for valg av behandling. Det er ikke definert hvilke spesialiteter som minimum må delta på et MDT-møte, men det bør inkludere leger som har erfaring med utredning og behandling av lungekreftpasienter (eksempelvis lungelege, radiolog, onkolog, patolog). Pasienter som er antatt aktuelle for kurativ behandling, klinisk stadium I-III, skal som hovedregel tas opp ved et regionalt MDT-møte hvor følgende spesialiteter må delta: toraksradiolog, lungelege, torakskirurg, onkolog, og hvor nukleærmedisiner og patolog i tillegg anbefales å delta. Bakgrunnen for å diskutere pasienter med antatt kurabel sykdom på regionalt MDT-møte er å sikre bred tverrfaglig vurdering og dermed korrekt behandling.

Til regionalt MDT-møte må det foreligge:

  • Diagnostisk CT toraks og øvre abdomen tatt med i.v. kontrast, maksimalt fire uker gammel, med skriftlig besvarelse.
  • PET/CT med skriftlig besvarelse
  • MR caput med skriftlig besvarelse, for aktuelle pasienter
  • Spirometri og gassdiffusjonstest
  • Operabilitetsvurdering ved N0-N2 sykdom
  • Skriftlig svar på all histologi og/eller cytologi inkludert minimum PD-L1-, EGFR- og ALK-analyser (evt positivt KRAS-svar som erstatning for EGFR/ALK)
  • ECOG-status
  • Informasjon om komorbiditet, og spesielt kontraindikasjoner for kjemoimmunterapi dersom det er aktuell behandling
  • Informasjon om pasientens preferanser

Referat fra MDT-møte skal som et minimum inneholde hvem som deltar, sykehistorie, funn i form av en oppsummering av utredningen, cTNM og stadium, ECOG-status, pasientens ønsker samt begrunnet behandlingsvalg.

Resultatet av utredningen meldes samtidig til Kreftregisteret i eget elektronisk meldeskjema.

Siste faglige endring: 09. april 2024