Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.3. Palliative tiltak hos pasienter med metastasert sykdom, eller som ikke tåler reseksjon av andre grunner

Om lag 20% av pasientene med rectum cancer, har metastasert sykdom ved diagnosetidspunkt. De fleste har multiple metastaser og kun få kan tilbys metastasekirurgi i forbindelse med primærbehandlingen (Angelsen et al., 2017). Oppstart av palliativ kjemoterapi bør vurderes hos pasienter med asymptomatisk primærtumor, når alder og allmenntilstand tilsier det. Ved symptomer som obstruksjon eller blødning bør reseksjon av primærtumor vurderes. Effekten av reseksjonen av primærtumor på overlevelsen er omdiskutert, og bedre overlevelse ved reseksjon ansees som en seleksjonseffekt (Eisenberger et al., 2008; Scheer et al., 2008).

Ved resektabel primærtumor uten fjernmetastaser, bør skrøpelige pasienter, eller som som ikke tåler reseksjon av andre grunner, få en helhetlig vurdering av pasientens situasjon, forventet funksjonsnivå etter kirurgisk behandling inkl. eventuelle komplikasjoner, og pasientens individuelle ønsker/preferanser for gjenværende levetid. Når kirurgisk behandling velges, bør pasientens preferanser dokumenteres preoperativt dersom det skulle oppstå behov for resuscitering, intubering eller behandling på intensivstasjon. Viktige kriterier ved denne vurderingen bl.a. ECOG status (ECOG 3-4 tilsier tilbakeholdenhet med reseksjon) og redusert kognitiv funksjon. Det bør etableres kontakt med palliativt team med tanke på organisering av et adekvat palliativt behandlingstilbud for pasient og påørende.

Ved tumorblødning gis transfusjoner ved behov, evt antikoagulasjon må vurderes seponert.

Obstruksjonssymptomer eller begynnende ileus kan forsøkes opphevet med endoskopisk stentinnleggelse (se over), lokal proksimal avlastning (sigmoideostomi, transversostomi, cøkostomi, bøyleileostomi) eller intern bypass.

Det vises forøvrig til nasjonalt handlingsprogram for palliasjon.

Siste faglige endring: 20. desember 2023