Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva er nytt?

Oppdateringen av Handlingsprogrammet for tarmkreft 20. desember 2023 (10. utgave) har vesentlige nyheter om:

 • Kapittel 9: Behandling av tykktarmskreft uten metastaser hvor det fokuseres på preoperativ kartlegging med CT med karrekonstruksjon og lymfeknutedisseksjon ved høyresidig og ved venstresidig tykktarmskreft og med oppdaterte tegninger for de ulike prosedyrene.
   
 • Kapittel 10: Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten fjernmetastaser har nye momenter for behandling av lavrisiko T1 svulster og vurderinger av operasjon med transanale teknikker.
   
 • Kapittel 11: Onkologisk behandling av endetarmskreft har flere oppdateringer og nye referanser både for preoperativ og postoperativ strategi.
   
 • Kapittel 13: Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser har mange nye presiseringer både innen onkologi og kirurgi.
   
 • Kapittel 14: Behandling av ikke-kurable metastaser med nye presiseringer hva gjelder immunterapi.
   
 • Kapittel 17: Patologi har mye nytt, blant annet innen molekylærpatologi og at reflekstesting av MMR/MSI skal utføres hos alle pasienter med nyoppdaget adenokarsinom i tykk- og endetarm.

Siste faglige endring: 20. desember 2023