Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Fastlegens rolle I diagnostikk og henvisning til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Fastlegen vil møte pasienter tidlig i sykdomsutviklingen, i en fase hvor symptomene ofte er vage og uspesifikke. Å sette symptomer, varighet og funn inn i rett sammenheng er sentralt i den diagnostiske prosessen. Det er laget egne diagnoseveiledere for klargjøring av inklusjons­kriteriene i Pakkeforløp for kreft, se https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/​pakkeforlop-for-kreft-diagnoseveiledere/diagnoseveiledere.

Tilstedeværelse av ett eller flere av følgende kriterier hos pasienter over 40 år gir inngang til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft:

  • Uavklart blødning fra tarmen
  • Funn av tumor eller polypp ved rektal undersøkelse/ano-/rektoskopi
  • Endring av et ellers stabilt avføringsmønster i over fire uker

Kreft i tykk- og endetarm forekommer også hos personer under 40 år, selv om det er sjeldent. Diagnosen bør imidlertid overveies ved tilsvarende symptomer eller funn, og henvises til vurdering av spesialist med høy prioritet. I tillegg må man også være årvåken for endringer i allmenntilstand, smerter, hemoglobin-fall og tilfeller av tarmkreft hos 1.- og 2.-gradsslekt­ninger.

Lenke til Diagnoseveilederen i Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-diagnoseveiledere/seksjon?Tittel=diagnoseveiledere-1164#tykk--og-endetarmskreft

Lenke til Pakkeforløp for tykk og endetarmskreft:

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/tykk-og-endetarmskreft

Siste faglige endring: 20. mai 2022