Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.3. Fastlegens rolle for pasienter med tykk- og endetarmskreft i aktiv behandling

Fastlegens rolle i denne fasen vil variere, alt etter pasientens kliniske situasjon, livssituasjon og avstand til sykehus. Fastlegen bør være tilgjengelig for å bistå i oppfølging av behandlingen der det er hensiktsmessig for pasienten.

Innholdet kan være:

  • Smerter og komplikasjoner etter kirurgi
  • Hematologisk overvåkning mellom eventuelle cytostatikakurer
  • Håndtere bivirkninger av cytostatisk behandling
  • Justere smerte- og kvalmebehandling
  • Gi råd om ernæring
  • Håndtere lokale stråleskader i hud og bekken ved endetarmskreft som primært strålebehandles
  • Avdekke eventuell tromboembolisk sykdom
  • Overvåke eventuelle elektrolyttforstyrrelser ved avlastende eller permanent stomiAvdekke andre alvorlige, akutte komplikasjoner som tarmobstruksjon og anastomosesvikt
  • Følge opp sykemelding og utskrivning av resepter

Fastlegen kan bidra i behandling av angst, depresjon og andre psykiske plager, samt søvn­vansker. Fastlegen kan også bidra til ivaretagelse av berørte familiemedlemmer, herunder eventuelle barn, og samarbeide med hjemmetjeneste der dette er aktuelt. Eventuell sykmelding eller foreskriving av medikamenter bør skje i regi av den pårørendes fastlege.

Siste faglige endring: 20. mai 2022