Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.7. Fastlegens rolle for overlevere etter tykk- og endetarmskreft

Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever minst 5 år, justert for overlevelsen i normal­befolkningen) har økt jevnt siden begynnelsen av 1970-tallet, fra under 30 % på 1960-tallet, til over 65 % i den siste 5-års perioden (2014–18).

De vanligste senfølger etter behandling for tykk- og endetarmskreft er komplikasjoner etter stråleterapi, kjemoterapi og kirurgi. Fastlegen må ha en aktiv rolle i å identifisere senfølger, vurdere henvisning og delta i oppfølging av dem.

For oppfølging av overlevere etter tykk- og endetarmskreft, se kapittel Systematisk oppfølging etter kurativ behandling for kreft i tykk- og endetarm

Helsedirektoratets faglige råd knyttet til seneffekter etter kreft:

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/seneffekter-etter-kreftbehandling/

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling:

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-seneffekter/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandling#les-mer-om-nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandling

Siste faglige endring: 20. mai 2022