Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.5. Amsterdam II kriteriene og de reviderte Bethesda kriterier for identifikasjon av mulig Lynch syndrom

Reviderte Amsterdamkriterier (Amsterdam II): (Vasen et al., 1999)

  • Minst tre slektninger med tykk- og endetarmskreft eller LS relatert kreft*.
  • To generasjoner skal være affisert.
  • Minst én diagnostisert <50 år. FAP skal være ekskludert. Tykk- og endetarmskreft skal være histologisk verifisert.

*  Kreft i endometrium, duodenum, nyrebekken/ureter, ventrikkel, lever- og galleganger, bukspyttkjertel, og eggstokker mfl.

Reviderte Bethesda-kriterier: (Umar et al., 2004)
Kriterier for å selektere tykk- og endetarmskreft for MSI/IHC*-testing.

(Det er tilstrekkelig at ett av kriteriene er oppfylt)

  • Tykk- og endetarmskreft hos pasient <50 år.
  • Synkron eller metakron tykk- og endetarmskreft eller andre LS-relaterte svulster, uavhengig av alder.
  • Tykk- og endetarmskreft med MSI-H fenotype tumor** hos pasienter <60 år.
  • Tykk- og endetarmskreft diagnostisert hos pasient med én eller flere førstegradsslektninger (foreldre, søsken, barn) med en LS-relatert*** svulst, og hvor én av svulstene er diagnostisert <50 år.
  • Tykk- og endetarmskreft diagnostisert hos pasient med ≥2 første- eller andre-(besteforeldre, tanter, onkler, barnebarn) gradsslektninger med LS-relaterte svulster, uavhengig av alder.

* MSI/IHC gjøres på patologisk anatomisk avdeling ved en del større sykehus.
** Histologiske karaktertrekk i tumor: lavt differensiert/udifferensiert karsinom, signetringceller, Crohnlignende lymfocyttaggregasjon, slimproduksjon i >50 % av tumorcellene, lymfocyttaggregasjon eller kribriformt vekstmønster
**** Kreft i endometrium, duodenum, nyrebekken/ureter, ventrikkel, lever- og galleganger, bukspyttkjertel, og eggstokker mfl.

Tabell 5.1

Spigelman score for vurdering av duodenalpolypose og dens alvorlighetsgrad (Spigelman et al., 1989)
 

Poengangivelse

 

1P

2P

3P

Antall polypper

1–4

5–20

>20

Størrelse (mm)

1–4

5–10

>10

Histologi

Tubulær

Tubulovilløs

Villøs

Dysplasi

Mild

Moderat

Grov

 

Spigelman score og endoskopiintervaller

Stage

     

0

0

4 år

 

I

1–4

3 til 4 år

 

III

5–6

1 til 3 år

 

III

7–8

6 til 12 mnd

 

IV

9–12

Hvis ikke duodenektomi, 6 mnd

 

Siste faglige endring: 20. mai 2022