Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag av retningslinjene

Sammendrag av retningslinjene

Retningslinjer

 Kunnskapsgrunnlagets   evidensgrad

 • Utredning

 

 • Ved mistanke om kreft i magesekken skal pasienten gis time til utredning innen åtte kalenderdager (iht. pakkeforløp).

 

 • Alle pasienter med kreft i magesekken skal undersøkes med gastroskopi og CT thorax, abdomen og bekken.
 • B
 • Ved påvist kreft i magesekken som vurderes for kirurgi skal pasienten utredes bildediagnostisk med tanke på stadieinndeling med CT ventrikkel, alternativt EUS.
 • B
 • Diagnostisk laparoskopi anbefales ved usikkerhet om karsinomatose eller ved lokalavansert tumor for pasienter som kan være aktuelle for kirurgi.
 • C
 • Behandling av lokalisert sykdom / Kurativ behandling

 

 • Pasienter med kreft i magesekken bør evalueres og behandling planlegges av tverrfaglig team med radiolog, kirurg, onkolog, gastroenterolog og helst også patolog.
 • D
 • Endoskopisk behandling

 

 • Pasienter med kreft i tidlig stadium bør vurderes for endoskopisk behandling.
 • D
 • Endoskopisk behandling av kreft i tidlig stadium bør sentraliseres til få sykehus.
 • D
 • Det anbefales at pasientene følges med regelmessige endoskopiske kontroller i fem år.
 • D

Kirurgisk behandling

 

 • Siewert type II cardiacancer behandles enten som spiserørskreft alternativt med total gastrektomi og distal øsofagusreseksjon.

 

 

 • Siewert type III cardiacancer behandles med total gastrektomi.
 • D
 • Splenektomi vurderes ved proksimal tumor og lokalisasjon mot magesekkens majorside, og bør utføres ved  mistanke om metastatiske lymfeknuter i milthilus eller direkte tumorinnvekst i v tumor i milten.
 • B
 • Ved intestinal type kreft i corpus og antrum kan det utføres subtotal gastrektomi.
 • A
 • Ved diffus type kreft må det enten utføres total gastrektomi eller subtotal gastrektomi, forutsatt fri reseksjonskant ved frysesnitt.
 • A
 • Ved kreft i distale del utføres reseksjon uten splenektomi.
 • A
 • Subtotal gastrektomi bør foretas, hvor man kan oppnå fri proksimal reseksjonsrand på minst 6 cm
 • A

Siste faglige endring: 28. september 2021