Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kreft i magesekken ble første gang publisert 20. desember 2007.

Forfattere av det første handlingsprogrammet var følgende fagpersoner:

 • Overlege, dr.med. Gunilla Frykholm, Onkologisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Overlege, prof. Asgaut Viste, Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen
 • Overlege, prof. Egil Johnsson, Gastrokir.avd., Ullevål universitetssykehus
 • Seksjonsleder Marianne Gjertsen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, har bistått fagpersonene med gradering av kunnskapsgrunnlaget.

Arbeidet med første revisjon av Nasjonalt handlingsprogram for kreft i magesekken ble utført av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) sitt fagråd for øsofagus- og ventrikkelcancer (NGICG-ØV) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Arbeidsgruppe ved femte utgave av handlingsprogrammet (utgitt 15.juni 2018)

 • Overlege, professor Egil Johnson, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus
 • Overlege Ghazwan Al-Haidari, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
 • Overlege dr. med Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
 • Overlege dr.med. Geir Olav Hjortland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.
 • Overlege Else Marit Løberg, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Overlege Gjermund Johnsen, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Overlege Ingunn Hatlevoll, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital
 • Overlege Henning Hellan, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital
 • Overlege Eirik Kjus Aahlin, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Overlege Helge Stenvold, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Overlege, professor Kjell Kåre Øvrebø, Avdeling for gastro- og akuttkirurgi, Haukeland universitetssykehus
 • Overlege Bente Kristin Abelseth, Kreftavdelingen, Haukeland universitessykehus
 • Liv Marit Dørum, seksjonsnestleder, fagansvarlig for kvalitetsregistrene, Kreftregisteret
 • Siri Larønningen, spesialrådgiver, Kreftregisteret
 • Ingunn Aune, spesialkonsulent, Kreftregisteret

Arbeidsgruppe ved sjette utgave av handlingsprogrammet (utgitt ……)

Helse Nord

 • Eirik Kjus Aahlin, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
 • Helge Stenvold, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Helse Midt-Norge

 • Gjermund Johnsen, kirurg, St. Olavs hospital
 • Henning Hellan, radiolog, St. Olavs hospital
 • Ingunn Hatlevoll, onkolog, St. Olavs hospital

Helse Vest

 • Kjell Kåre Øvrebø, kirurg, Haukeland universitetssjukehus
 • Bente Kristin Abelseth, onkolog, Haukeland universitetssjukehus

Helse Sør-Øst

 • Egil Johnson, leder av fagrådet, kirurg, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Geir Olav Hjortland, onkolog, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Truls Hauge, gastromedisiner, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Ghazwan Al-Haidari, onkolog, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Else Marit Løberg, patolog, Oslo universitetssykehus Ullevål

For Kreftregisteret

 • Inger Kristin Larsen, ledelsesrepresentant, seksjonsnestleder, forsker, Registeravdelingen
 • Liv Marit Rønning Dørum, fagansvarlig, seksjonsnestleder, spesialrådgiver, Registerseksjonen
 • Ingunn Aune, kvalitetsregisteransvarlig

Siste faglige endring: 28. september 2021