Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Oppfølging og kontroll etter avsluttet kurativ behandling

Endoskopisk behandling

Etter endoskopisk reseksjon for tidligcancer bør første gastroskopikontroll være etter 3 måneder, så ved 6 og 12 måneder. Deretter årlig i totalt 5 år. Reseksjon med piecemeal teknikk innebærer større risiko for lokalt residiv (J. Y. Lee et al., 2012), Ved usikker  histologisk reseksjonsrand gjøres endoskopikontroll allerede etter 6 uker.

Operativ behandling

Det er ikke vist at et strukturert kontrollopplegg etter kurativ operativ behandling for kreft i magesekken bedrer overlevelse (Allum et al., 2011; D'Ugo, Biondi, Tufo, & Persiani, 2013; Smyth et al., 2016).

Ernæringsproblemer med vekttap, anemi og mangel på vitaminer og mineraler er ikke uvanlig etter ventrikkelreseksjon eller gastrektomi selv om et fåtall utvikler alvorlige symptomer (96). En randomisert studie med 371 pasienter fra Kina (Meng et al., 2021), har vist en viss effekt av supplement med en daglig næringsdrikk i tre måneder etter total og subtotal gastrektomi. Pasientene som fikk ernæringsoppfølging og næringsdrikk versus ernæringsoppfølging alene, hadde signifikant mindre vekttap, mindre tap av skjelettmuskulatur og mindre kjemoterapitoksisitet. Effektene var ganske beskjedne og bør bekreftes i flere studier, men studien gir en viss støtte for forskrivning av næringsdrikk til pasienter etter ventrikkelkirurgi for kreft.

Vurdering og oppfølging ved ernæringsfysiolog bør inngå som del av postoperativ rutine, og pasientene skal tilbys kontroll med henblikk på disse forhold hos kirurg 6-8 uker postoperativt. Videre oppfølging kan skje i samarbeide med fastlege. Vit-B12 gis 3-4 ganger i året. Ved langvarig ernæringsproblem eller plager som kan gi mistanke om residiv eller metastaser som kan være gjenstand for palliativ behandling bør terskelen være lav for å tilby pasientene en vurdering ved kirurgisk poliklinikk.

Anbefaling

  • Etter endoskopisk reseksjon anbefales at pasientene følges med regelmessige endoskopiske kontroller i fem år (evidensgrad D).
  • Postoperativ kontroll er ikke indisert med tanke på å oppdage tilbakefall av sykdommen (evidensgrad D).
  • Postoperativ kontroll er viktig for å sikre adekvat ernæringstilstand (evidensgrad D).

8.1. Seneffekter

Siste faglige endring: 28. september 2021