Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Endringer i foreliggende 5. utgave av handlingsprogrammet utgitt 15.06.2018

Nytt kapittel om arvelig kreft i magesekk:

Diagnose og utredning

  • Ny tekst om diagnostisk laparoskopi
  • Ny TNM-klassifikasjon er lagt inn, inkludert en klassifikasjon for klinisk stadium

Behandling av lokalisert sykdom

  • Delkapittelet om medikamentell behandling er skrevet om

Behandling av metastaserende sykdom

  • Nytt kapittel om kirurgi som livsforlengende behandling ved langt fremskreden sykdom
  • Delkapittelet om medikamentell behandling er skrevet om

Siste faglige endring: 28. september 2021