Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

Det oppdages omtrent 400 nye tilfeller med kreft i magesekken i Norge årlig (2018), og frekvensen er fortsatt avtagende. For om lag 20 år siden var det 1100 nye tilfeller årlig. Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 75 år, og 60 % er menn (Larsen, 2016). Det er i hovedsak to ulike typer kreft i magesekken: intestinal og diffus type (Lauréns klassifikasjon (Lauren, 1965)), og det er vesentlig den intestinale formen som avtar i hyppighet.

Kjente risikofaktorer er infeksjon med Helicobacter pylori, røyking og tidligere gjennomgått Bilroth II-reseksjon for ulcus pepticum (Forman & Burley, 2006; Larsson, Bergkvist, & Wolk, 2006) (evidensnivå 2a).

Diffus type er muligens relatert til genetisk etiologi samt infeksjon med Epstein-Barr virus. Prognosen ved diffus type er dårligere enn ved intestinal type (Viste, Eide, Halvorsen, Maartmann-Moe, & Søreide, 1986).

På diagnosetidspunkt er  18 % (både menn og kvinner) av svulstene lokalisert kun til veggen i magesekken, 30 % av mennene og 24 % av kvinnene har lymfeknutemetastaser og 31 % (både menn og kvinner) har fjernmetastaser.

Insidens (forekomst), mortalitet (dødelighet) og relativ overlevelse av kreft i magesekken i Norge for kvinner og menn:

2. Epidemiologi, bilde 1 - Kvinner.png
 
2. Epidemiologi, bilde 2 - Menn.png
 

 

Siste faglige endring: 28. september 2021