Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Supplerende behandling

Supplerende behandling kan være andre palliative tiltak; ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak. Det vises til Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon (Helsedirektoratet, 2019)(http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx). 

Siste faglige endring: 28. september 2021