Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.1. Kontroller

Etter reseksjon med kurativ intensjon, bør pasienten tilbys postoperativ kontroll ved HPB-poliklinikk etter 4–5 uker for oppfølging av eventuelle komplikasjoner og informasjon om histologisvar. Pasien­ter operert for perihilære svulster har stor sannsynlighet for betydelig og langvarig morbiditet (van Keulen et al., 2021).

Nytten av systematiske kontroller utover den første postoperative fasen, baserer seg på at det skal være gevinst av re-reseksjon eller oppstart kjemoterapi ved ikke-symptomgivende residiv. For kjemoterapi er dette svært dårlig dokumentert. Det er imidlertid noen holdepunkter for at re-reseksjon ved residiv av intrahepatiske svulster kan være hensiktsmessig (Bartsch et al., 2021), og pasien­ter med slik sykdom og godt funksjonsnivå kan være egnet for systematisk kontroll, forslags­messig med CT eller MR hvert halvår i fem år. Det samme kan foreslås for levertransplanterte pasien­ter som har kolangiocarcinom i eksplantatet. Ingen av disse anbefalingene er evidensbaserte.

Pasienter som ikke er i slikt kontrollopplegg henvises ved mistanke om residiv der det vil kunne få behandlingsmessig konsekvens (pasienter i god allmenntilstand/funksjonsklasse).

Ved funn av ikke-resektable lokale residiv, eller metastatisk sykdom, bør pasienten (som ved primært inoperabel sykdom) vurderes for palliativ onkologisk behandling.

Anbefaling:

  • Pasienter i god funksjonsklasse, ressessert eller transplantert for IHCC, anbefales kontrollert med CT eller MR hvert halvår i fem år. For andre pasienter er det ikke grunnlag for generell anbefalning om rutinemessige kontroller.

Siste faglige endring: 05. mai 2023