Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Dette handlingsprogrammet gir anbefalinger for utredning og behandling ved mistanke om, eller for etablert:

  1. Intrahepatisk kolangiocarcinom (IHCC)
  2. Perihilært kolangiocarcinom (PHCC)
  3. Distalt kolangiocarcinom (DCC)
  4. Galleblærecancer (GBC)

Dette er fire kreftsykdommer med noen fellestrekk og flere individuelle særtrekk. Et fellestrekk er dårlig prognose og en høy andel pasienter som ikke kan tilbys potensielt kurativ kirurgisk behandling. Videre er diagnostikken, stadieinndelingen og reseksjonsvurderingen kompleks, biopsi oftest manglende eller mangelfull, og sykdommene såpass sjeldne at få får reell erfaring med et stort antall pasienter. Samtidig er den internasjonale forskningsfronten i rask utvikling.

Distale kolangiocarcinomer blir jevnlig utredet og behandlet som pankreastumor, og den endelige dia­gnosen stilles tidvis først ved histologi. For distale svulster av usikker etiologi vises derfor også til handlingsprogrammet for pankreaskreft.

For galleblærekreft skiller engelskspråklig litteratur mellom svulster som oppdages uventet ved rutineundersøkelse av kirurgisk resektat («incidental gallbladder cancer») og svulster som er diagnostisert, eller mistenkt, før eller under kirurgi. I mangel på et godt norsk begrep har vi i dette handlingsprogrammet brukt betegnelsen «insidentell» galleblærekreft for den første gruppen. Der svulsten er kjent før reseksjon, omtales dette kun som galleblærekreft eller galleblære­kreft «in situ».

Fastlegens rolle

Det vises til dokumentet om fastlegenes rolle ved kreft.

Siste faglige endring: 05. mai 2023