Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.8. Klinisk og radiologisk stadieinndeling

Her er kun gjengitt de viktigste punktene for klinikeren. M1-sykdom utelukker alltid direkte reseksjon for disse sykdommene. (Komplett oversikt finnes på: TNM Classification of Malignant Tumours, 8th edition (uicc.org).

Stadieinndeling intrahepatisk kolangiocarcinom

For intrahepatisk kolangiocarcinom er «gammel» terminologi beholdt i UICC/TNM versjon 8, der N1=regional lymfeknute­spredning, mens N2-kategorien er fjernet. Dette vanskeliggjør bruken av tilgjengelig evidens som er basert på terminologien opp til og med versjon 7.

Multifokalitet gir automatisk T2 og stadium II, N1-status gir automatisk stadium IIIB. Lymfeknuter ved trunkus coeliakus, para-aortalt eller paracavalt er M1-sykdom.

For høyresidige svulster omfatter regionale lymfeknuter hilære, peripankreatiske og periduo­denale. For venstresidige svulster omfatter regionale lymfeknuter hilære og gastrohepatiske.

Stadieinndeling perihilært kolangiocarcinom

UICC versjon 8 har endret klassifisering av N-status for perihilære og distale kolangio­carci­nomer (fra versjon 7) slik at forskjellen nå utelukkende dreier seg om antall lymfeknuter: N1(1‑3) og N2(≥4). Regionale lymfeknuter inkluderer de hilære. Patologiske lymfeknuter utenfor hilus klassifiseres som M1. N1-sykdom gir automatisk stadium IIIC.

Stadieinndeling distalt kolangiocarcinom

For ekstrahepatiske/distale kolangiocarcinomer er de regionale lymfeknuter langs koledochus, arteria hepatica medialt inn til trunkus, samt de posteriøre og anteriøre pankreatiske og langs AMS.

Stadieinndeling galleblærekreft

Tumorstadium er gjengitt i detalj, da det har direkte konsekvens for kirurgisk strategi.

  • Tis: carcinoma in situ, infiltrasjon til basalmembranen
  • T1a: infiltrasjon i lamina propria
  • T1b: infiltrasjon av muscularis
  • T2a: innvekst gjennom muskularis til perimuskulært bindevev/serosa, men kun i serosakledd «fri» del av fundus/corpus
  • T2b: innvekst gjennom muskularis til perimuskulært bindevev i leverbundet del av fundus/corpus uten serosadekning
  • T3: perimuskulær infiltrasjon, gjennomvekst av serosa eller direkte innvekst i lever eller andre naboorganer, altså ikke lenger begrenset til galleblæren
  • T4: infiltrasjon av v. portae, a. hepatica, to eller flere ekstrahepatiske strukturer

Siste faglige endring: 28. mai 2024