Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.7. Hvilke gallegangsstrikturer er malignitetssuspekte?

Pasienter med nyoppdaget striktur/stenose i galleveiene skal henvises kirurgisk spesialavdeling for malignitetsutredning. Pasienter med PSC har eget kontrollopplegg og blir henvist ved suspekte funn.

Kolangiocarcinomer kan vokse longitudinelt infiltrativt i vegg, nodulært som tumor, eller polypoid intraduktalt. For ekstrahepatiske kolangiocarcinom er den førstnevnte vanligst, og kan presentere seg som stenose uten solid tumor. Differensialdiagnoser inkluderer ekstern komp­re­sjon eller benigne stenoser (iatrogene, inflammatoriske, IgG-4 sykdom, infeksjoner, stenproble­ma­tikk, etc). Initial utredning vil vektlegge disponerende sykdommer som PSC.

Visse bildediagnostiske funn øker sannsynlighet for malignitet. Dette er abrupt avslutning, lengde > 2 cm, veggtykkelse > 1.5 mm, uregelmessig vegg, asymmetrisk stenose, dårlig definert ytre avgrensning samt tilstedeværelse av fokal masse, lokale patologisk forstørrede lymfe­knuter og spesifikke kontrastoppladningsmønstre ved CT/MR (Saluja et al., 2007; Suthar et al., 2015; Tirotta et al., 2020). CA 19-9 kan stige ved enhver galle­gangsobstruksjon, og må tolkes med varsomhet i lys av dette (Liang et al., 2015). Lav verdi utelukker ikke kreft.

Siste faglige endring: 28. mai 2024