Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Bildediagnostikk ved mistanke om kreft i galleveier eller galleblære

Bildediagnostikk kan gjøres ved lokalsykehus etter avtale med spesialavdeling.

CT-undersøkelse bør omfatte thorax og abdomen. Kolangiocarcinomer har gjerne langsom kontrastoppladning, det anbefales opptak i følgende kontrastfaser: sen-arteriell, portovenøs, ekvilibriumfase og senfase (5–10 min. etter kontrastinjeksjon). Portovenøs fase kan gjerne inkludere bekken. God bildekvalitet er vesentlig, og det skal brukes tilstrekkelig stråledose og kontrastmiddeldose.

Komplett MR-undersøkelse bør omfatte både MRCP og avbildning av lever- og pankreas­paren­kym, inkludert senfaser etter kontrastinjeksjon, samt diffusjonsopptak. Det hepato­cytt­spesi­fikke kontrastmiddellet gadoksetinsyre (Primovist) kan være nyttig ved intrahepatisk kolan­giocarcinom for å se satelittlesjoner/metastaser. For perihilære/distale kolangio­carci­nomer brukes gjerne kontrastmidler uten hepatocyttopptak. Hvis tumor gir galleveisobstruksjon med forhøyet serum-bilirubin påvirkes både hepatocyttopptaket og galleveisutskillelsen av gadoksetin­syre. Hvis det er usikre stenoser framstilt på 3D MRCP kan man få supplerende informasjon med 2D opptak med tykkere snitt.

FDG-PET: For lav sensitivitet til rutinebruk, men kan være nyttig i noen tvilstilfeller eller der en vil avklare ekstrahepatisk sykdom (Weber et al., 2015).

Siste faglige endring: 05. mai 2023