Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.9. Arbeidsform og deltakere

Handlingsprogrammet revideres av en oppdateringsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir publisert på Helsedirektoratets nettside om kreft.

Referansegruppe – andre utgave av handlingsprogrammet

 • Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF (leder)
 • Kirsten Marienhagen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Line Bjorland, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
 • Jorunn Brekke, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Tora Skeidsvoll Solheim, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF
 • Roar Kloster, Nevrokirurgi-, øre-nese-hals-, og øyeavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Ole Solheim, Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital HF
 • Rupavathana Mahesparan, Nevrokirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Pål A. Rønning, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
 • Einar O. Vik-Mo, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
 • Anette Storstein, Nevrologisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Kjell Arne Kvistad, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital HF
 • Snezana Maric, Radiologisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Anders Palmstrøm Jørgensen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus HF
 • Kristin Myrmel, Klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Pitt Niehusmann, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF
 • Anne J. Skjulsvik, Avdeling for patologi, St. Olavs hospital HF
 • Urd Teresia Wangensteen, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF
 • James Connelly, Avdeling for nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF
 • Hanna Helgetun Krogh, fastlege, Kalvskinnet legesenter

Oppdateringsgruppe – andre utgave av handlingsprogrammet for hypofyseadenomer

 • Anders Palmstrøm Jørgensen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus HF (leder)
 • Rupavathana Mahesparan, Nevrokirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Jorunn Brekke, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Anne Jarstein Skjulsvik, Avdeling for patologi, St. Olavs Hospital HF
 • James Connelly, Avdeling for nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF
 • Urd Teresia Wangensteen, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF
 • Kjell Arne Kvistad, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital HF
 • Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

I tillegg ga følgende fagpersoner faglige bidrag til oppdateringen: 

 • Øystein K. Jørstad, Oslo Universitetssykehus.

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet

 • Kontaktperson i Helsedirektoratet: Kaja Fjell Jørgensen, avdeling for fagutvikling i spesialisthelsetjenesten, kaja.fjell.jorgensen@helsedir.no.
 • Fagansvarlig på kreftområdet er Sissi Espetvedt: sissi.leyell.espetvedt@helsedir.no

Siste faglige endring: 17. april 2024