Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Hypofyseadenomer er godartete svulster med en insidens på ca. 4 per 100 000 per år. Studier viser at så mange som 10 % av befolkningen kan ha hypofyseadenomer, men de fleste av disse diagnostiseres aldri. Tilfeldig oppdagede hypofyseadenomer skal oftest ikke behandles. Forekomst av tilfeldig påviste hypofyseadnomer (såkalte incidentalomer) har økt betraktelig de senere år, trolig som følge av økende forbruk av bildediagnostikk (Watanabe et al., 2022). Man opererer ikke med stadier for denne type svulster, men de deles i hormonproduserende og ikke-hormonproduserende, samt i mikro- og makroadenomer etter størrelse. Hypofyse­adenomer kan gi redusert livskvalitet med varig redusert syn, tap av synsfelt, hypofysesvikt, eller ukontrollerbar hormonell hypersekresjon. Mortaliteten er for de fleste hypofyseadenom­pasienter i dag ikke vesentlig forskjellig fra befolkningen for øvrig. Det er likevel enkelte pasienter som opplever uvanlig aggressiv tumorprogresjon/terapisvikt eller komplikasjoner knyttet til behandlingen og/eller hormonforstyrrelsen og som av den grunn får livet forkortet.

For mer generell omtale av hjernesvulster vises det til «Handlingsprogram for hjernesvulster generelt».

Anbefaling:

  • De fleste pasienter med tilfeldig påvist hypofyseadenom trenger ikke behandling

Siste faglige endring: 17. august 2023