Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Pakkeforløp for kreft

I 2015 ble «Pakkeforløp for hjernekreft» innført i helsetjenesten, sammen med øvrige pakke­forløp for kreft, og ble sist revidert 2020. Det bemerkes at man i «Pakkeforløp for hjernekreft» bare inkluderer høygradige hjernesvulster, samt pasienter hvor man har mistanke om diffust lavgradig gliom inntil man radiologisk eller ved hjelp av vevsprøve har utelukket høygradig hjernesvulst. Det betyr at pasienter med hypofyseadenomer og de fleste meningeomer ikke skal inkluderes i dette pakkeforløpet. Dersom man er i tvil om pasienten kan ha et høygradig gliom skal pasienten inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft» og tas ut dersom man avkrefter mistanken om høygradig gliom. For pasienter med hjernemetastaser er det pakkeforløpet for morsvulstens organ, «Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft», «Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt», eller «Pakkeforløp for hjernekreft» som er aktuelle. Hvilket pakkeforløp som velges vil til enhver tid være avhengig av hvor mye og hvilken diagnostisk informasjon man har. Det følger av dette at en del pasienter vil måtte flyttes mellom pakkeforløp.

4.1. Om Pakkeforløp for kreft

4.2. Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Siste faglige endring: 17. august 2023