Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Utredningsforløp

Ved begrunnet mistanke om leverkreft, skal pasienten henvises til pakkeforløp for leverkreft ved et universitetssykehus med HPB-kirurgisk behandlingstilbud. Henvisende instans har ansvar for at alle relevante opplysninger foreligger, slik at pasienten raskt kan få en adekvat vurdering. Pasienten kan med det samme henvises til ikke-invasiv diagnostikk, inkludert radiologi (se nedenfor), slik at diagnostikken frem til beslutning ikke blir unødvendig forsinket.  Undersøkelser som krever spesielle ressurser og kompetanse ivaretas av referansesykehuset.

Siste faglige endring: 18. april 2024