Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Stadium av leverfibrose

Det er avgjørende for både prognose og behandlingsvalg å kartlegge stadium av leverfibrose ved HCC, spesielt bør det avklares om det foreligger cirrhose. En sikker cirrhosediagnose kan ofte stilles på bakgrunn av radiologiske, kliniske og biokjemiske funn. Imidlertid har ultralyd, CT og MR relativt lav sensitivitet for å påvise tidlig cirrhose, samtidig som radiologiske tegn på cirrhose kan forekomme hos leverfriske (Kielar et al., 2019). Det er da viktig å ta i bruk andre ikke-invasive metoder.

Serum-markøren FIB-4 (mdcalc.com) er en godt validert indeks basert på alder, ASAT, ALAT og trombocytter som anbefales til initial fibrosetesting (European Association for the Study of the Liver et al., 2021).

Hvis det ikke foreligger sikker cirrhose ut fra kliniske og radiologiske funn, samtidig som FIB-4 > 1,3, bør leverens stivhet undersøkes med elastografi. Både transient elastografi (FibroscanÒ) og ultralydbaserte metoder, som Acoustic Radiation Force Impulse Imaging og 2D-Shear Wave Elastography, har gode diagnostiske egenskaper. Optimale terskelverdier er i noen grad metode- og etiologispesifikke, og falske positive funn forekommer spesielt ved nekroinflammasjon og stuvning i leveren. Generelt vil man ved leverstivhet < 12 kPa kunne utelukke cirrhose med høy negativ prediktiv verdi. Leverstivhetsmåling kan også være av verdi hos pasienter der det er avklart at det foreligger cirrhose. Verdier i cirrhosespekteret (14-75 kPa) korrelerer med graden av portal hypertensjon og gir derfor prognostisk informasjon om risiko for lever-relaterte hendelser og død. I henhold til Baveno guidelines, kan man ved leverstivhet < 20 kPa og trombocytter > 150 utelukke behandlingstrengende øsofagusvaricer med høy negativ prediktiv verdi (de Franchis et al., 2022).

Leverbiopsi er tradisjonelt gullstandard for fibrosediagnostikk, men bruken er begrenset av invasivitet og risiko for underestimering av fibrosestadium. Likevel bør biopsi av både tumor og ikke-tumoraffisert leverparenkym vurderes hvis det er usikkert om det foreligger cirrhose, også fordi HCC-diagnosen bør verifiseres histologisk hos pasienter uten cirrhose. Beslutningen om biopsi bør tas på MDT-møte, der all relevant ikke-invasiv diagnostikk skal foreligge.

Siste faglige endring: 18. april 2024